Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Simhallen, avgifter

Klicka på nedanstående länk för att komma till Simhallens hemsida där det finns aktuella badavgifter.


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/0/FOV1-0004C538/S033998B7
Fri 13. May 11 15:26