Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Nyckel borttappad, avgift

Information till föreningar

Kommunfullmäktige har tagit beslut om en avgift på 1000 kr för borttappad/förlorad nyckel till kommunens lokaler och anläggningar.

Har du en nyckel som du glömt att åtelämna till Kultur- och utbildningsförvaltningen så gör det snarast.

Kultur- och utbildningsförvaltningen

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/0/FOV1-0004C538/S033996EE
Fri 13. May 11 15:32