Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Blanketter - Kommun och politik

Autogiro
Vill du hellre göra ansökan/medgivandet online via e-legitimation så klickar du på nedanstående länk:
Brandfarlig eller explosiv vara
Bygdemedel
E-faktura
Färdtjänst
Bredbandsanslutning
Sotning


Överförmyndare
Klicka på länken Överförmyndare till vänster för att komma till blanketter som rör överförmyndarverksamheten.

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/0/FOV1-0004B3A4/FOV1-0004C3E9/100
Wed 25. Mar 15 11:36