Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Ventilation

Blanketter ventilation

Nedanstående länkar leder till blanketter som rör ventilation:


Blankett för ansökan - godkännande av sakkunnig
Blankett för besiktningsprotokoll för funktionskontroll av ventilationssystem enligt SFS 2006:1296
arrow_link.gif Intyg, 336029 , PDF, 271 KB
Blankett för funktionskontroll av ventilationssystem enligt SFS 2006:1296


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/0/FOV1-0004B3A4/FOV1-0004C3E6/FOV1-0004C466/100
Tue 3. May 11 08:50