Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Ventilation print

Tue 3. May 11 08:50

Blanketter ventilation

Nedanstående länkar leder till blanketter som rör ventilation:


Blankett för ansökan - godkännande av sakkunnig
Blankett för besiktningsprotokoll för funktionskontroll av ventilationssystem enligt SFS 2006:1296
arrow_link.gif Intyg, 336029 , PDF, 271 KB
Blankett för funktionskontroll av ventilationssystem enligt SFS 2006:1296

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601