Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Hur går det till att ansöka eller göra en anmälan print

Wed 25. Jan 17 11:07

Fyll i ansökningsblanketten - anmälan
Vi har olika typer av blanketter.
Denna blankett är den absolut vanligaste blanketten och kan användas för bygglov, marklov eller rivningslov:

Blanketter för anmälan ej bygglovspliktig åtgärd, t.ex.eldstad hittar du här:

Fler blanketter hittar Du i vårt blankettarkiv

Bifoga ritningar och situationsplan
Ritningar är exempelvis planritningar, sektionsritningar, fasadritningar eller detaljritningar

Exempel på hur en situationsplan kan se ut hittar Du här

Bifoga kontrollplan
 
Kontrollplanen är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. Kontrollplanen ska anpassas till objektets svårighetsgrad.

Kontrollen kan göras på olika sätt:
Genom egenkontroll eller av fristående sakkunniga.

För enklare åtgärder lämnas kontrollplanen in tillsammans med ansökningsblanketten.
Kontrollplanen är en förutsättning för att få startbesked.

Exempel på kontrollplan för enklare ärenden hittar Du här


Bifoga uppgift om kontrollansvarig (KA)

Kontrollansvarig behövs alltid, förutom för enklare åtgärder.
Om KA behövs, ska du alltid ange hans/hennes namn, personnummer/organisationsnummer samt kontaktuppgifter på ansökningsblanketten. Uppgifterna är ett måste för att få bygglov.
 

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601