Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Sammanträdesplan 2018 print

Mon 12. Feb 18 11:40

Utbildningsnämnden
Arbetsutskott

Nämnd
20/2
30/1
23/4
27/3
19/6
22/5
28/8
17/9
16/10
13/11
11/12
Extrainsatta möten eller andra ändringar utöver fastställd sammanträdesplan meddelas löpande.
Kvalitetsdag 30/1 (gy/vux)
Kvalitetsdag 13 nov  (fsk/gru)
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601