Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Sammanträdesdatum 2017 print

Tue 3. Jan 17 16:57


Sammanträden
Miljö och byggnadsnämnden sammanträder ca 6 gånger per år, normalt i kommunhuset.


Sammanträdesdagar  2017

Arbetsutskott   

14 februari
 
11 april   
19 september  

14 november

Nämnd
 
14 mars  
 
 2 maj    
 13-14 juni (besiktningsresa)

24 augusti

17 oktober

12 december

Föredragningslista
Föredragningslista och handlingar till ärendena finns på nämndens kansli.
Har du frågor kring sammanträden eller ärenden som skall behandlas kan du vända dig till miljö- och byggnadsnämndens sekreterare Johnny Wahlström på telefon 0940- 140 73 alt. via kommunens växel 0940 - 140 00

Protokollet förvaras på miljö- och byggnadsnämndens kansli.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601