Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Sammanträdesdatum 2018 print

Wed 3. Jan 18 13:32

Kommunstyrelsen sammanträder åtta gånger under år 2018. Information om kommunstyrelsens sammanträden och ärenden ges av sekreterare Göran Lidström tel 0940-140 34.

Ordförande i kommunstyrelsen är 2015-2018  Magnus Johansson (S), förste vice ordförande är Annika Andersson (C).


Kommunstyrelsens sammanträden under 2018

Februari                 6

Mars                     20

April                     17

Maj                        29

Augusti                  29

September              25

Oktober                  30

November             20Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden under 2018


Januari            16

Februari           13

Mars               13

April                 10, 24

Maj                  15

Juni                 12

Augusti              20   

September         18

Oktober          9

November           6

December           4
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601