Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Sammanträdesdatum 2016 print

Mon 6. Nov 17 08:23

Kommunstyrelsen sammanträder sex gånger under år 2017. Information om kommunstyrelsens sammanträden och ärenden ges av sekreterare Göran Lidström tel 0940-140 34.

Ordförande i kommunstyrelsen är 2015-2018  Mikael Österberg (S), förste vice ordförande är Annika Andersson (C).


Kommunstyrelsens sammanträden under 2016

Januari                  31

Mars                     28

Maj                      30

Augusti                  29

Oktober            3


November                  21Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden under 2017


Januari            10

Februari           21

Mars               7, 21

April              4

Maj                9

Juni               13

Augusti            15

September         19

Oktober                   10

November           7

December           5
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601