Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Ledamöter

Till vänster hittar du information om vilka ledamöter som sitter i kommunfullmäktige och de olika nämnderna.

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/0/FAV1-0004C5B4/FOV1-0004B41D/100
Sun 12. Dec 10 18:14