Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Utbildningsnämnden print

Mon 10. Nov 14 11:16

Utbildningsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige och har det politiska ansvaret för skolverksamheten.
Utbildningsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för detaljfrågor för verksamheterna.

Utbildningsnämnden har till sitt förfogande en förvaltning med ansvar att genomföra de politiska besluten och ge den service till kommuninvånarna som de politiska instanserna på olika nivåer beslutat om.

Utbildningsnämnden beslutar i första hand om:
* Genomförandet av fullmäktiges uppsatta mål och riktlinjer för verksamheten
* Ekonomiska frågor för verksamheterna.

Sammanträdena leds av en ordförande som tillhör majoriteten. För mandatperioden 2015-2018 är Utbildningsnämnds ordförande Viveka Abramsson (S). Vice ordförande är Katharina Hahlin (M).

Ärenden bereds (utredas, granskas, analyseras) av Utbildningsnämndens tillhörande enheter innan de tas upp till beslut i Utbildningsnämnden.
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601