Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Miljö- och byggnadsnämnden print

Mon 5. Oct 15 09:17

Miljö- och byggnadsnämnden är underställd kommunfullmäktige och har det politiska ansvaret för flera olika verksamhetsområden.
Miljö- och byggnadsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för detaljfrågor för verksamheterna.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i första hand om:
* Genomförandet av fullmäktiges uppsatta mål och riktlinjer för verksamheten
* Ekonomiska frågor för verksamheterna.

Sammanträdena leds av en ordförande som tillhör majoriteten. Mandatperioden 2015 - 2018 är Miljö- och byggnadsnämnden ordförande Lillemor Jonsson (S). Förste vice ordförande är Ulf Grahn (C).

Ärenden bereds (utreds, granskas, analyseras) av nämndens tillhörande förvaltningar innan de tas upp till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden.
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601