Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Socialnämnden print

Mon 10. Nov 14 11:18

Socialnämnden är utsedd av kommunfullmäktige och har det politiska ansvaret för flera olika verksamhetsområden. Socialnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för detaljfrågor för verksamheterna.

Socialnämnden har till sitt förfogande en förvaltning med ansvar att genomföra de politiska besluten och ge den service till kommuninvånarna som de politiska instanserna på olika nivåer beslutat om.

Socialnämnden beslutar i första hand om:
* Genomförandet av fullmäktiges uppsatta mål och riktlinjer för verksamheten
* Ekonomiska frågor för verksamheterna.

Sammanträdena leds av en ordförande som tillhör majoriteten. Mandatperioden 2015-2018 är Vilhelmina socialnämnds ordförande Annika Wibrell (S). Vice ordförande är Rickard Norberg (KD).


Ärenden bereds (utredas, granskas, analyseras) av Socialnämndens tillhörande enheter innan de tas upp till beslut i Socialnämnden.
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601