Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Kommunfullmäktiges uppgifter print

Mon 10. Nov 14 15:41

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här tas de stora övergripande besluten om den kommunala verksamheten, t ex kommunalskattens storlek.

Populärt kan man säga att Kommunfullmäktige är kommunens "riksdag". På samma sätt som Kommunstyrelsen kan sägas vara kommunens "regering". Kommunfullmäktige styr också verksamheten genom att utse ledamöter i olika facknämnder och bolag.

KONTAKT:
Kommunkansliet
kommunhuset, Torget 6
912 81 Vilhelmina

Tfn 0940 – 140 34
Fax 0940 – 129 56
E-post: vilhelmina.kommun(a)vilhelmina.se
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601