Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

KUNGÖRELSE - Kommunfullmäktige i Folkets Hus, måndagen 11 december 2017

        KUNGÖRELSE
                            Kommunfullmäktige i Vilhelmina sammanträder i
                            Folkets Hus, måndagen 11 december 2017, kl. 10.00
                            för behandling av nedanstående ärenden.
                            
                             K G Abramsson
                             Ordförande
 ---------------------------------------------------------------

Ärenden
1. Upprop                                       
2. Val av justerare                              
3. Motion-Näringslivsfrämjande medel till landsbygden 
4. Motion-att införa huskurage i Vilhelmina bostadsbestånd    
5. Motion-handlingsplan för att förbättra näringslivsklimatet i Vilhelmina kommun                            
6. Motion-angående fria arbetskläder inom förskolans verksamhet      
7. Motion-angående meningsfull sysselsättning         
8. Motion-angående 6 timmars arbetstid som heltid för personal
inom särskilda omsorgen och äldreomsorgen             
9. Motion-Att införa modellen 80-90-100 för vissa yrkeskategorier     
10. Interpellationer                             
11. Ekonomisk redovisning                       
12. Taxor och avgifter inom äldreomsorgen år 2018, justering  
13. Utökning av förskolan Vågen                       
14. Lag om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare SFS 425:2017  
15. Strategi för laddinfrastruktur i Vilhelmina kommun 
16. Energi- och klimatstrategi 2017-2022 för Vilhelmina kommun 
17. Kommunikationsstrategi Vilhelmina kommun            
18. Redovisning av motioner                     
19. Redovisning av medborgarförslag                    
20. Sammanträdesplan 2018                      
21. Kungörande annonsering                     
22. Avsägelse-fyllnadsval                               
23. Valärende                          
24. Valärende                          
25. Delgivningar                                
Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkansliet.
Sammanträdet sänds via webb-tv


http://www.vilhelmina.se/Hem/Tidigare%20nyheter/S054265AA-0552183C
Fri 8. Dec 17 21:18