Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

KUNGÖRELSE - Kommunfullmäktige i Folkets Hus, måndagen 11 december 2017 print

Fri 8. Dec 17 21:18

        KUNGÖRELSE
                            Kommunfullmäktige i Vilhelmina sammanträder i
                            Folkets Hus, måndagen 11 december 2017, kl. 10.00
                            för behandling av nedanstående ärenden.
                            
                             K G Abramsson
                             Ordförande
 ---------------------------------------------------------------

Ärenden
1. Upprop                                       
2. Val av justerare                             
3. Motion-Näringslivsfrämjande medel till landsbygden 
4. Motion-att införa huskurage i Vilhelmina bostadsbestånd    
5. Motion-handlingsplan för att förbättra näringslivsklimatet i Vilhelmina kommun                           
6. Motion-angående fria arbetskläder inom förskolans verksamhet        
7. Motion-angående meningsfull sysselsättning         
8. Motion-angående 6 timmars arbetstid som heltid för personal
inom särskilda omsorgen och äldreomsorgen             
9. Motion-Att införa modellen 80-90-100 för vissa yrkeskategorier     
10. Interpellationer                            
11. Ekonomisk redovisning                       
12. Taxor och avgifter inom äldreomsorgen år 2018, justering  
13. Utökning av förskolan Vågen                      
14. Lag om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare SFS 425:2017  
15. Strategi för laddinfrastruktur i Vilhelmina kommun 
16. Energi- och klimatstrategi 2017-2022 för Vilhelmina kommun 
17. Kommunikationsstrategi Vilhelmina kommun            
18. Redovisning av motioner                     
19. Redovisning av medborgarförslag                    
20. Sammanträdesplan 2018                      
21. Kungörande annonsering                      
22. Avsägelse-fyllnadsval                              
23. Valärende                          
24. Valärende                           
25. Delgivningar                                
Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkansliet.
Sammanträdet sänds via webb-tv

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601