Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Medborgardialog - tyck till om trygghet och lokala problem i Vilhelmina print

Thu 9. Nov 17 11:53

Medborgardialog - tyck till om trygghet och lokala problem i Vilhelmina

Detta är en möjlighet för dig i Vilhelmina kommun att berätta hur du tycker det ser ut i ditt närområde. Vad får dig att känna dig trygg där du bor? Din bild av Vilhelmina bidrar till den gemensamma lägesbilden i kommunen. Utifrån den lokala lägesbilden kommer Polis och kommun ta fram konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten, så kallade medborgarlöften. Enkäten genomförs i samverkan mellan Vilhelmina kommun och Polisen.

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att vi bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.
Medborgarlöften ska
  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen.
För att lämna din syn på hur du upplever trygghet och lokala problem i kommunen kan du delta i en kort enkätundersökning genom att klicka på länken nedanför.

Starta frågeformuläret
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601