Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Psykisk hälsa uppmärksammas hela vecka 45

solsidan.jpg

Under hela vecka 45 uppmärksammas psykisk hälsa, och aktiviteter anordnas runtom i hela länet.

Veckan om psykisk hälsa ska förmedla kunskap kring psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar och psykiska funktionshinder. Men även fokusera på hopp, och på vägar ut ur utsattheten.
- Våra föreläsare har själva egna erfarenheter av ohälsan och vi vill lyfta fram dessa erfarenheter. Vi vill genom att höja kunskapen kring psykisk ohälsa, motverka fördomar och stigmatisering. Lyckas vi med det så vi kan förändra människors attityder till olikheter, berättar Jenny Örnberg, områdeschef för socialpsykiatrin i Vilhelmina kommun.

Under veckan kommer information och föreläsningar i olika ämnen att hållas, och på träffpunkten Solsidan kommer det hållas öppet hus.
- Denna vecka och satsning är otroligt viktig, och vi har försökt att ta fram ett brett program som ska tilltala många. Psykisk ohälsa är en av de största och snabbast växande utmaningen mot folkhälsan i världen. I Sverige har tre av fyra personer egen erfarenhet eller erfarenhet av att någon i ens närhet lever med psykisk ohälsa, säger Jenny Örnberg.

Enligt Försäkringskassan är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken och statistik frånfolkhälsomyndigheten visar att 17 procent av Vilhelminas befolkning anser sig ha nedsatt psykisk välbefinnande, och 30 procent uppger att de lider av ångest, ängslan och nedstämdhet.
- Därför är det så viktigt att vi talar om det, att vi normaliserar detta. Det kan drabba oss alla. Vi vill visa att det finns hopp och vägar till tillfrisknande. Mycket handlar om tidig upptäckt, bra bemötande, hjälpresurser, samt bra verktyg och stöttning under återhämtning.

Det är studieförbunden i Vilhelmina, landstinget, anhörighetsföreningar och Vilhelmina kommun som arrangerar aktiviteterna under Veckan om psykisk hälsa.
- Vi ser fram emot denna vecka, och hoppas att många kommer och lyssnar på våra föreläsningar, säger Jenny Örnberg.

Läs hela programmet här:


http://www.vilhelmina.se/Hem/Tidigare%20nyheter/S053B6368-055216FA
Fri 3. Nov 17 08:04