Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Information angående vattenföring i Storholmen

Information angående vattenföring i Storholmen/Vilhelmina

Under förmiddag idag  kommer vatten att gå ut i gamla vattenföringen. Tidsbegränsad aktivitet. Ingen fara för omgivningen.


Ingemar Samuelsson
070-3494285

http://www.vilhelmina.se/Hem/Tidigare%20nyheter/S0533A422-0534CF93
Wed 4. Oct 17 10:18