Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Uganda nästa för Vilhelminabon Annika print

Fri 5. May 17 10:10

Annika Blomqvist.jpg

De flyktingar som kommer till Sverige måste få information och hjälp i övergången. Därför reser nu Annika Blomqvist som arbetar på Vilhelmina kommuns immigrationsservice till Uganda.

Att arbeta med flyktingar är något som Vilhelminabon Annika Blomqvist gjort i sju år. Men för första gången kommer hon att göra det ute på fält, mitt i ett av UNCHRs flyktingläger i Uganda.
- Det känns jättespännande, och det var självklart att tacka ja till uppdraget. Jag har många gånger funderat på att söka till ett sådant här uppdrag med aldrig kommit till skott, berättar Annika Blomqvist, som jobbat på Vilhelmina kommuns immigrationsservice i tre år.

Men till just detta uppdrag behövde hon inte ens söka. Annika blev, genom tips från länsstyrelsen, headhuntad av migrationsverket att vara en av två personer som möter flyktingar i Uganda.
- Jag kommer att representera norra Sverige, sedan har en person från Nyköping valts ut för att representera södra Sverige.

Tillsammans med migrationsverkets team kommer de att vara i Uganda under en vecka, men när och var är hemlighetsstämplat av säkerhetsskäl.
- Vi kommer att ta emot 3~500 kvotflyktingar till Sverige i år. Vi kommer att träffa 200 av dem, som kommer att få ett erbjudande om att komma till Sverige. De har rätt kort tid på sig att acceptera det här, och bara några månader på sig att förbereda.
Det är där Sverigeprogrammet kommer in, där Annika och resten av teamet ska informera flyktingarna om hur det fungerar att bo i Sverige och hur man kommer in i vardagsrutinerna.
- Många av flyktingarna från Kongo har låg utbildningsnivå och är analfabeter, och utan hjälp på vägen kan bosättning och anpassning till ett nytt land ta väldigt lång tid. Jag kommer bland annat ha med mig bilder härifrån så att de får se hur det ser ut, berättar Annika.

När veckan i Uganda är över fortsätter arbetet. Annika Blomqvist har redan nu sökt pengar med stöd av paragraf 37 av länsstyrelsen för ett projekt som ska ge ett bra mottagande för de som kommer hit.
- Projektet heter “enklare bosättning” och syftar till att få fram ett pedagogiskt material anpassat till dem som inte kan läsa eller låg utbildningsbakgrund. Det är en manual för hemmet helt enkelt, säger Annika Blomqvist.

Att länsstyrelsen tipsade om just henne som Norrlands representant tror hon beror på att hela immigrationsservicen i Vilhelmina arbetar på ett bra sätt.
- Vi har alltid visat oss villiga att ta vidare processen och jag tror också att vi visat ett gott samarbete, där vi stått med öppna armar, säger hon.


Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601