Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

KUNGÖRELSE 27/2 print

Fri 24. Feb 17 09:59

        KUNGÖRELSE
                            Kommunfullmäktige i Vilhelmina sammanträder i
                            Folkets Hus, måndag den 27 februari 2017 kl. 10.00
                            för behandling av nedanstående ärenden.
                            
                             K G Abramsson
                             Ordförande
 ---------------------------------------------------------------


Ärenden

1. Upprop                                       
2. Val av justerare                             
3. Motion-Utökad samisk språkundervisning i för- och grundskola      
4. Motion-Sänkt hastighet i bostads område            
5. Motion-handlingsplan för att förbättra näringslivsklimatet i Vilhelmina kommun                           
6. Motion-Angående Fyrverkeriers miljöeffekter                 
7. Motion-översyn och åtgärder för korsningar med dålig genomsikt
8. Interpellation – Barn och ungas hälsa                     
9. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson
10. Medborgarförslag som gagnar kommunens dåliga ekonomi samt ge fina
      möjligheter för alla medborgare         
11. Ekonomisk redovisning                       
12. Komplettering till personalpolitiskt program                
13. Förtroendemannaberedning                   
14. Kommunfullmäktigeberedning Kultsjödalen           
15. Valärende                  

        
Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkansliet.
För att se sammanträdet via webben, klicka > här <
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601