Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

VILNET, uppgraderingsarbeten tisdag 00:00 till 03:00

Natten mellan måndag och tisdag utförs ett större uppgraderingsarbete i kommunens huvudnod.
Arbetet genomförs för att säkra framtida kapacitetsbehov.
Arbetet pågår mellan 24:00 och 03:00.
All internettrafik i Vilnet berörs och internettrafiken ligger nere huvudelen av denna tid.

http://www.vilhelmina.se/Hem/Tidigare%20nyheter/S04EC147D-04EFB42F
Mon 19. Dec 16 17:07