Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

KUNGÖRELSE print

Fri 9. Dec 16 15:52

KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige i Vilhelmina sammanträder i
Byagården, Dikanäs måndag den 12 december 2016 kl. 11.00
för behandling av nedanstående ärenden.

> Länk till webutsändningen <                            

K G Abramsson
Ordförande
---------------------------------------------------------------

Ärenden
                                        
1. Upprop                                       
2. Val av justerare                             
3. Motioner
4. Interpellationer
5. Ekonomisk redovisning
6. Remiss-Länsgemensam Hjälpmedelsstrategi Västerbotten 2017-2021
7. Parkeringsövervakning
8. Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2017
9. Redovisning av motioner
10. Redovisning av medborgarförslag
11. Valärende
12. Delgivningar
13. Information *
        
* Information
  - Migrationsverket
  - Socialnämndens och utbildningsnämndens verksamhet i Dikanäs
  - Dikanäs bygdeförening
  - Frågestund
  - Utveckling i Kittelfjällsområdet
           -Representant från investerare
           -Planfrågor och kommunalteknik


Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkansliet.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601