Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Vattenläcka Larcoområdet


Vattenläcka Larcoområdet

Drift och underhåll under dagen pga vattenläcka i området Larco. Tekniska enhet kommer att ställa en vattentank.
Vi beklagar olägenheten och det besvär som boende på den drabbad sträckan upplever.
Felet kommer att åtgärdas så snabbt som det bara går.

Tekniska enheten

http://www.vilhelmina.se/Hem/Tidigare%20nyheter/S04E604FB-04E6A55A
Mon 28. Nov 16 09:35