Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

INBJUDAN TILL FÖRENINGSDIALOG 15 nov

INBJUDAN TILL FÖRENINGSDIALOG - LUNCHTRÄFF

Stödet till föreningar i Vilhelmina kommun har utretts av Beredningsgrupp, bestående av politiker och tjänstepersoner. Nu har fullmäktige tagit ett beslut om kommunala förutsättningar och möjligheter för föreningslivet i kommunen.

Vi vill nu föra en dialog med er om framtida möjligheter

Tisdag den 15/11 2016, kl 11.30-13.00

Nöjesgården, Folkets Hus

Vi bjuder på enkel lunch!

För att veta hur många som kommer maila din anmälan till  
fritid@vilhelmina.se, senast 13/11 !

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!


http://www.vilhelmina.se/Hem/Tidigare%20nyheter/S04E03D66-04E40450
Thu 10. Nov 16 13:45