Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Anbud på skötsel av Norgefarargården i Klimpfjäll

   clip_image002.jpg
                




Vilhelmina kommun, kommunstyrelsens förvaltning,


Utvecklingsenheten, får härmed infordra anbud på skötsel av Norgefarargården i Klimpfjäll.

Upphandlingen är en förenklad upphandling enligt LOU.

Avtalstiden är fem (5) år fr o m 170101.

Anbudsunderlag finns att hämta hos Vilhelmina kommun, växeln, fr o m 161031.

Skriftligt anbud märkt ”Norgefarargården 17/21” skall vara Vilhelmina kommun, Utvecklingsenheten, 912 81  VILHELMINA, tillhanda senast 161205.

Fri prövningsrätt förbehålls.

Ev förfrågningar kan göras på telefon 0940-142 39, Johneric Halvarsson.


VILHELMINA KOMMUN

20161027_160800_0.jpg

http://www.vilhelmina.se/Hem/Tidigare%20nyheter/S04DA0FCE-04EFB338
Thu 27. Oct 16 16:10