Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Anbud på skötsel av Norgefarargården i Klimpfjäll print

Thu 27. Oct 16 16:10

   clip_image002.jpg
                
Vilhelmina kommun, kommunstyrelsens förvaltning,


Utvecklingsenheten, får härmed infordra anbud på skötsel av Norgefarargården i Klimpfjäll.

Upphandlingen är en förenklad upphandling enligt LOU.

Avtalstiden är fem (5) år fr o m 170101.

Anbudsunderlag finns att hämta hos Vilhelmina kommun, växeln, fr o m 161031.

Skriftligt anbud märkt ”Norgefarargården 17/21” skall vara Vilhelmina kommun, Utvecklingsenheten, 912 81  VILHELMINA, tillhanda senast 161205.

Fri prövningsrätt förbehålls.

Ev förfrågningar kan göras på telefon 0940-142 39, Johneric Halvarsson.


VILHELMINA KOMMUN

20161027_160800_0.jpg
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601