Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Medborgardialog om trygghet

Vad tycker du?
…är trygghet och vilka lokala problem finns i Vilhelmina


Detta är en möjlighet för dig i Vilhelmina kommun att berätta hur du tycker det ser ut i ditt närområde. Utifrån den lokala lägesbilden, kommer Polis och kommun att enas om vilka fokusområden man ska arbeta med, för att öka tryggheten och minska brottsligheten, så kallade medborgarlöften.


20161011_151158_0.png20161011_151205_1.png


Tyck till om trygghet och lokala problem i Vilhelmina
Detta är en möjlighet för dig i Vilhelmina kommun, att berätta hur du tycker det ser ut i ditt närområde. Utifrån den lokala lägesbilden, kommer Polis och kommun att gemensamt enas om vilka fokusområden man ska arbeta med för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Dessa kommer att formuleras i så kallade medborgarlöften.
Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever är viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, genom att bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.
Medborgarlöften ska
  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen.
För att lämna din syn på hur du upplever trygghet och lokala problem i kommunen kan du delta i en kort enkätundersökning genom att klicka  här.
http://www.vilhelmina.se/Hem/Tidigare%20nyheter/S04CBD49F-04DDDEF7
Thu 27. Oct 16 08:38