Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Lokala naturvårdssatsningar LONA - senast 1 dec

Nu är det hög tid att börja planera för lokala naturvårdsprojekt (LONA) som är en årlig satsning från Naturvårdverket som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

Exempel på tidigare LONA-projekt i VIlhelmina är:

Baksjötjärnsområdet med bryggor, gångväg och rastplatser
Småbåtshamn i Vilhelmina
Lappkåtan på förskolan Skogsbacken
Badudden i Dikanäs

Lär mer på:

Senast den första 1 december 2016 skall ansökan vara inlämnad för projektstart 2017.

20160928_090057_0.png

http://www.vilhelmina.se/Hem/Tidigare%20nyheter/S04C2992B-04EFB30E
Wed 28. Sep 16 10:23