Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Biblioteksenkät

Svara på vår enkät så ger vi dig ett bättre bibliotek!

V8-biblioteken genomför sommaren 2016 en enkät som vi hoppas att så många som möjligt besvarar - oavsett om ni använder er av biblioteket eller inte.
http://www.vilhelmina.se/Hem/Tidigare%20nyheter/S04A1D888-04B3FD94
Tue 21. Jun 16 07:26