Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

KUNGÖRELSE 160613 print

Mon 13. Jun 16 08:07

        KUNGÖRELSE
                            Kommunfullmäktige i Vilhelmina sammanträder i
                            Folkets Hus, Måndagen den 13 juni 2016 kl. 10.00
                            för behandling av nedanstående ärenden.
                            
                             K G Abramsson
                             Ordförande
 ---------------------------------------------------------------

Ärenden

1. Upprop                                       
2. Val av justerare                             
3. Motion – Sänkt hastighet i bostads område                 
4. Motion – att effektivisera skolverksamheten                
5. Interpellationer                             
6. Medborgarförslag om vikten att handla lokalt                
7. Redovisning av motioner                      
8. Redovisning av medborgarförslag                     
9. Delårsbokslut 2016                           
10. Begäran om tilläggsanslag från kommunrevisionen  
11. Biblioteksplan för Vilhelmina kommun 2016-2018     
12. Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt  intresse
     Service of General Economic Interest (SGEI)                
13. Minoritetspolitisk handlingsplan                    
14. Reducering av årsarvode under tid för sjukskrivning       
15. Allmänpolitisk debatt                               
16. Ökade kostnader inom LSS-omsorg                    
17. Taxa för räddningstjänst 2017                    
18. VA-taxa 2017                                 
19. Avgifter serveringstillstånd 2017                  
20. Renhållningstaxa 2017                              
21. Begäran om tilläggsanslag – Miljö-och byggnadsnämndens budget 2017-2019                              
22. Budget 2017                         
23. Redovisning partistöd                              
24. Valärende                          
Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkansliet.
Sammanträdet sänds via webben, > för att se utsändningen, klicka här <.
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601