Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Leden mellan Borgafjäll och Saxnäs är öppen för skotertrafik t.o.m. 4 maj

Majförbudet


Majförbudet inträder den 5 maj och efter det krävs det dispens från Länsstyrelsen för att köra snöskoter på statlig mark.

Tillfälliga skoterförbud inom samebyarnas kalvningsområde kan införas redan innan majförbudet inträder. Dessa beslut kungörs i lokaltidningarna och här. För aktuella gränser se skoterwebben.13. Leden mellan Borgafjäll och Saxnäs är öppen för skotertrafik till och med 4 maj

Länsstyrelsen har den 28 april beslutat att öppna leden mellan Borgafjäll och Saxnäs för skotertrafik från och med 29 april till och med 1 maj, därefter stängs den fram till majförbudet. I övrigt gäller skoterförbud i tidigare stängda områden och leder (se punkt 7). Lederna Saxnäs-Biijie Lijhtie och Stalon Stor-Gitssjön är fortsatt öppna fram till majförbudet.

http://www.vilhelmina.se/Hem/Tidigare%20nyheter/S0494CC99-04953061
Tue 3. May 16 07:41