Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Skoteravstängningar, majförbudet print

Thu 28. Apr 16 07:59

Skoteravstängningar  Majförbud och tillfälliga skoterförbud  Majförbudet


Majförbudet inträder den 5 maj och efter det krävs det dispens från Länsstyrelsen för att köra snöskoter på statlig mark.

Tillfälliga skoterförbud inom samebyarnas kalvningsområde kan införas redan innan majförbudet inträder. Dessa beslut kungörs i lokaltidningarna och här. För aktuella gränser se skoterwebben.Öppnad skoterled på Jofjället

Storumans kommun har öppnat skoterleden från Seinesjön ner Joesjö och vidare till Boxfjället.

 

Tillfällig avstängning av Virisfjället

Storumans kommun har beslutat stänga Virisfjället (U12) för skotertrafik från den 26 april till nytt beslut fattas eller till majförbudet. Skoterlederna i området hålls öppna 

Tillfällig avstängning av skoterleder vid Marsfjället

Länsstyrelsen har beslutat att stänga två skoterleder vid Marsfjället från och med 28 april till 4 maj då Vilhelmina norra sameby kommer med renas till området.

Följande leder stängs:

Rissjön-Östra Marssjön; Blaikliden-Vaelliegietjie

Övriga leder vid Marsfjället hålls öppnaTillfällig avstängning av skoterleder mellan Magasjön och Tärnasjön

Länsstyrelsen har beslutat att stänga följande skoterleder från och med 26 april till och med 4 maj:

Rödingträsk-Danabäcken; Magasjön-Bovnna; Brånaberg-Viktoriakyrkan; Boksjön-Vatjosjön; N. Fjällnäs-Biellojaur-Överst-Juktan; N. Fjällnäs-Tärnasjön (även via Syterstugan)-Staabreleden.

Skoterleder som hålls öppna:

Storskog-Boksjön; Hemavan-Solberg (Syterbäcken, Staabre)

 

Tillfällig avstängning av skoterleder och områden på Gitsfjället och Blaikfjället

Länsstyrelsen har beslutat att från och med 25 april till och med 4 maj  stänga Blaikfjällets naturreservat och områdena VS14-15 de delar som ligger öster om leden Saxnäs-Borgafjäll, VS16-17 samt VS20-23. Vilhelmina södra sameby kommer med renar till fjällområdet.

Följande leder hålls öppna: Stalon- Stor-Gitssjön; Saxnäs -Bijjie Lihjtie.

Övriga leder inom förbudsområdetstängs, även mellan Borgafjäll och Saxnäs.Tillfällig avstängning av Gitsfjället och Blaikfjället

Länsstyrelsen har beslutat att från och med måndag 18 april till och med söndag 24 april stänga Blaikfjällets naturreservat och områdena VS14-15 de delar som ligger öster om leden Saxnäs-Borgafjäll, VS16-17 samt VS20-23. Vilhelmina södra sameby kommer med renar till fjällområdet.

Följande skoterleder hålls öppna: Saxnäs-Borgafjäll, Saxnäs-Bijjie Lihjtie, Stalon-StorGitssjön, StorGitssjön-Storbäck.

Övriga skoterleder inom förbudsområdet stängs.

Undantag: Ortsbor med rätt till husbehovsfiske för färd till  upplåtna vatten

Ryfjället öppet för skoterkörning

U16 och U18 är åter öppet för skoterkörning från och med 15 april.

Tillfällig avstängning av Jofjället och Rödingnäset

Storumans kommun har beslutat att stänga områden enligt följande:

U11 stängs från den 16 april -18 april, och öppnas för skoterstrafik igen den 19 april. U12 stängs från den 18 april tills nytt beslut tas eller till majförbudets inträde. U5 stängs från den 29 april tills nytt beslut tas eller till majförbudets inträde.

Skoterleder inom U11 är stängda från 16 april- 18 april.

Inom U12 är leden Seinesjön-Boxfjäll stängd från 18 april -25 april då den förväntas kunna öppnas.

Övriga leder är stängda.

Undantag: Ortsbor med rätt till husbehovsfiske för färd till  upplåtna vatten

Tillfällig avstängning inom Södra Gardfjället

Vilhelmina norra sameby flyttar till fjällområdet och Vilhelmina kommun har beslutat att förbjuda skotertrafik inom Södra Gardfjället och kalfjällsdelarna innehållande bl.a Fågelfjället, Grönfjället, Klippfjället, Grapsan och del av Klitvallen från och med 17 april till majförbudets inträde.

Förbudet gäller inte leden från Klitvalls stuga och till Grönfjälls sameviste. Förbudet gäller inte heller Kittelfjäll eller lederna runt förbudsområdet.

Undantag: Ortsbor med rätt till husbehovsfiske för färd till  upplåtna vatten.

Tillfällig avstängning av Södra Storfjället

Vapstens sameby kommer att släppa renar från nordväst inom Södra Storfjället varför Storumans kommun har stängt områdena VA2, VA4, VA5, VA6, VA7, VA8, VA9 och VA13  för skotertrafik från den 6 april.

Den östra skoterleden från Joeström/Tärnaby mot Ropen stängs.

Den västra skoterleden från Joesjö/Boxfjäll mot Ropen hålls stängd  under perioden 6 april -12 april.

Undantag: Ortsbor med rätt till husbehovsfiske för färd till  upplåtna vatten.

Tillfällig avstängning av Gebna och Norra Gardfjället

Vapstens sameby kommer att släppa renar i Norra Gardfjället varför Länsstyrelsen stänger områdena VA18 och VA19 för skotertrafik från den 8 april.

Skoterlederna mellan Forsmark och Matsdal stängs.

Skoterleden Ripfjäll-Matsdal-Kanan-Virisen hålls öppen.

Undantag: Ortsbor med rätt till husbehovsfiske för färd till  upplåtna vatten. 


Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601