Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Upphandling konsulttjänster

- ekonomi/budget, marknad/sälj och affärsutveckling

Beskrivning
Storuman kommunföretag AB är huvudman för ett samverkansprojekt, Möjligheternas Region, mellan åtta (8) kommuner i Västerbottens inland, där Vilhelmina ingår.

Kommunerna vill via projektet stimulera entreprenörer och kreativa människor att testa och utveckla sina affärsidéer och bygga växande företag. Vi vill ge stöd i arbetet med affärsidé och affärsplan, ekonomi och budet, marknad och sälj, vid utveckling av idéer kring nya metoder, processer, tjänster och produkter samt kommersialisering av dessa, såväl nationellt som internationellt. Detta söker vi nu expertkunskap inom.

Sista anbudsdag: 2016-04-19


http://www.vilhelmina.se/Hem/Tidigare%20nyheter/S04817BEE-0494CE15
Wed 16. Mar 16 13:52