Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Bidrag till integration

Vilhelmina kommun inbjuder föreningar och organisationer att ansöka om medel till aktiviteter och projekt inom integrationsområdet.
Det kan handla om temakvällar, hälsoinriktade verksamheter, matlagningskurser, barn- och ungdomsgrupper, kulturmöten, studiecirklar , projekt m.m.
Ansökningar behandlas löpande under året.
Välkommen med er ansökan !

Kommunstyrelsen
Kommunkansliet
912 81 Vilhelmina


http://www.vilhelmina.se/Hem/Tidigare%20nyheter/S047D9E10-0494CF19
Mon 7. Mar 16 13:29