Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

FÖRENINGSDIALOG - synpunkter från föreningslivet senast 10 mars

Ett 70-tal personer kom till onsdagskvällens föreningsdialog om framtida ekonomiska möjligheter för föreningslivet i kommunen. Sedan senhösten pågår ett beredningsarbete i kommunen för att se över kommunens kostnader för nämnda verksamhet.
Det faktaunderlag som utarbetats redovisades och tillfälle gavs till frågor och en stunds ”runda-bordssamtal” med varandra under kaffepausen.

Beredningsgruppen, bestående av politiker och tjänstepersoner, efterfrågar nu föreningarnas synpunkter på det underlag som redovisades. Synpunkter kan lämnas via info@vilhelmina.se, senast 160310.

Arbetsordningen för det fortsatta arbetet är:
160316  Möte i beredningsgruppen
160404  Kommunstyrelsens au – remiss till de politiska partierna
160502  Remissvar till kommunkansliet
1605 10 Kommunstyrelsens au
160523  Kommunfullmäktigegruppen
160524  Kommunstyrelsen
160613  Kommunfullmäktige.

Om Du vill ta del av arbetsmaterialet och inte har tillgång till det hör av Dig johneric.halvarsson@vilhelmina.se


http://www.vilhelmina.se/Hem/Tidigare%20nyheter/S047D7403-0494CDF6
Thu 3. Mar 16 09:53