Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

FÖRENINGSDIALOG

Arbetet med att hitta rätt nivå på föreningsstödet i Vilhelmina kommun pågår enligt tidigare planering.

Vid senaste föreningsmötet utlovades en träff för att fortsätta dialogen tillsammans med er.

Nu vill beredningsgruppen träffa dig och din förening för en fortsatt dialog om framtiden
ONSDAG den 2 mars 2016
med start 18.30 på VIlhelmina Folkets Hus

Hjärtligt välkommen!
Kommunstyrelsen Vilhelmina

http://www.vilhelmina.se/Hem/Tidigare%20nyheter/S047AF9D5-0494CDF5
Tue 23. Feb 16 13:11