Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Störningar i vattenleveranser

Störningar i vattenleveranser

Vid reparation av vattenläcka Häggatan, kan störningar uppstå på vattennätet. Berört område är Videvägen, Föreningsgatan, Industrivägen, Häggatan Postgatan. Läckan beräknas vara lagad innan kl 20:00

http://www.vilhelmina.se/Hem/Tidigare%20nyheter/S0472D83B-0494CDA5
Mon 25. Jan 16 13:18