Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Gode män sökes print

Mon 18. Jan 16 08:15


Vilhelmina kommun tar f n emot ett stort antal ensamkommande barn. Förutom bostad, skola och annan omsorg, behöver dessa barn en god man. En god man har uppdraget att hjälpa barnet att finna sig tillrätta på sin nya plats, få hjälp med kontakter med Migrationsverket och andra myndigheter samt vägledning i praktiska frågor som vi andra i samhället tar för givna och som fungerar mer eller mindre automatiskt.
Vi har idag nästan 40 barn som saknar god man och fler kommer till varje vecka. Situationen är eg. ohållbar, då många är beroende av att barnen kan företrädas av en god man i olika situationer.
Uppdraget arvoderas
Kontaktuppgifter
Tel 072-520 87 70
K G Abramsson
Överförmyndare

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601