Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Lokalt aktivitetsstöd för HT 2015

Nu är det dags för föreningar som haft verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7-25 år att söka lokalt aktivitetsstöd för höstterminen 2015.

Kom ihåg att skicka in både ansökningsblanketten för lokalt aktivitetsstöd och kopia på alla närvarolistor för hösten 2015 senast den 25 feb, på avsedd blankett.

Vid ev. frågor kontakta
Ulrica Burman 070-34 35 776

http://www.vilhelmina.se/Hem/Tidigare%20nyheter/S046FCB19-0494CDD8
Wed 10. Feb 16 09:51