Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Lokalt aktivitetsstöd för HT 2015 print

Wed 10. Feb 16 09:51

Nu är det dags för föreningar som haft verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7-25 år att söka lokalt aktivitetsstöd för höstterminen 2015.

Kom ihåg att skicka in både ansökningsblanketten för lokalt aktivitetsstöd och kopia på alla närvarolistor för hösten 2015 senast den 25 feb, på avsedd blankett.

Vid ev. frågor kontakta
Ulrica Burman 070-34 35 776
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601