Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Årets Återvinningskommun - Region Västerbotten print

Fri 18. Dec 15 15:53

Årets Återvinningskommun = Region Västerbotten!
Region Västerbottens samverkansorgan "Samrådsgrupp Avfall"~är Årets Återvinningskommun (-er) i Sverige. Agneta Lantto Forsgren, sektionschef Avfall Skellefteå och Inger Olofsson, Region Västerbotten mottog branschens pris vid Återvinningsgalan i Göteborg onsdag 25 nov.
Samrådsgrupp Avfall jobbar utifrån kommunernas behov av samverkan kring avfallsfrågor. Gruppen består av 15 renhållningsansvariga i Västerbottens kommuner och en representant från Region Västerbotten. Gruppen jobbar bland annat med samsyn, erfarenhetsutbyte, gemensamma avtal, upphandlingar med mera.
Förutom de uppenbara samordningsfördelarna i dagligt arbete~är ett pris för samarbetet en tydlig signal om att~detta är rätt väg att gå.
– Vilket erkännande för vårt arbete inom avfallsområdet i Västerbottens län, säger Elisabeth Johansson, Renhållningschef på UMEVA. Jag vill rikta ett stort tack till alla er som på olika sätt bidrar till det goda samarbetet!
Motivering Årets Återvinningskommun~2015
"Årets vinnare har satt fokus på samarbete för att komma högre upp i avfallshierarkin. Man har tillsammans med flera externa aktörer lyckats skapa spännande aktiviteter med återanvändning som tema och satsat pengar på en gemensam samrådsgrupp kring avfallsfrågor. Insamlingsvolymerna stiger och ligger i många materialslag över rikssnittet och därmed ökar återvinningen."

Bland de övriga nominerade till priset fanns förutom Samrådsgrupp Avfall Örebro stad och Göteborg stad. Priset delades ut av tidningen Recycling & Miljöteknik i samarbete med Avfall Sverige, Återvinningsindustrierna ÅI, Elmia Avfall & Återvinning och Scanvaegt systems.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601