Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Silvermedalj till Nybyggarlivet i Vilhelmina

20151218_130829_0.jpg
Silvermedalj till Nybyggarlivet i Vilhelmina
Kungl. skogs- och lantbruksakademin har valt att tilldela docent Rolf Kjellström Akademins silvermedalj för att han på ett ” förtjänstfullt sätt väckt intresse för de areella näringarna” genom hans arbete med böckerna ”Nybyggarliv i Vilhelmina”.
Böckerna Nybyggarliv i Vilhelmina bygger framför allt på folklivsuppteckningar gjorda av Vilhelminasonen Nils Eriksson. Bokserien består av fem delar och behandlar allt från hur nybyggarna använde växter som en resurs, gamla fångstmetoder, hur handeln gick till i Vilhelmina med mera.
Rolf Kjellström intresse för nybyggarliv väcktes redan i gymnasiet. Efter sommarjobbet i en same- och nybyggarmiljö valde han att kontinuerligt återvända och vistas i denna kultur. Han har tillbringat sammanlagt mer än ett decennium i fjäll- och polartrakter och skrivit närmare ett tjugotal böcker om Lappland och Antarktis.
Motiveringen till silvermedaljen lyder: ”för hans forskning och författarskap om människors historiska livsmiljöer, och hur sådan kunskap kan påvisa sambanden mellan ursprungsfolkens sätt att nyttja naturen och dagens modeller för hållbart brukande”.
Det ärofyllda priset kommer att utdelas i samband med akademiens högtidsammankomst den 28 januari vid Stockholms stadshus.
20151218_130842_1.jpg

http://www.vilhelmina.se/Hem/Tidigare%20nyheter/S046B5B76-0494CF05
Fri 18. Dec 15 13:14