Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Grön översiktsplan print

Wed 9. Dec 15 09:18

Hur kan den kommunala översiktsplanen bli ett starkare verktyg för hållbar utveckling i fjällkommunen?
Den 1 januari 2016 startar ett samarbete mellan Vilhelmina kommun, Umeå Universitet och SLU kopplat till kommunal översiktsplanering och det nationella miljökvalitetsmålet ”Storslagen fjällmiljö”. Forskningsresultat, olika data och lokal kunskap ska ligga till grund för en ny översiktsplan (ÖP) för Vilhelmina kommun och för en beskrivning av hinder och möjligheter i planeringsprocessen.

Mer information kommer under arbetets gång och vill Du veta lite mer redan nu så kan Du klicka HÄR!

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601