Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Projekt Folkhögskolespåret

Projekt Folkhögskolespåret

Vilhelmina kommun arbetar med Folkhögskolespåret. Projektet är länsövergripande och inkluderar Västerbottens alla kommuner och folkhögskolor. Folkhögskolespåret syftar till att möjliggöra för landets folkhögskolor att erbjuda boende- och studieformer för ensamkommande ungdomar.

Målet är att ungdomarnas väg mot vidare studier eller arbete ska förkortas. Målgruppen är främst ungdomar i åldern 18+ som har permanent uppehållstillstånd (PUT). Folkhögskolorna är unika med sitt upplägg av studier, boende och social samvaro i en gemensam miljö vilket har visat sig vara en bra grund för etablering. Med utgångspunkt i folkhögskolornas värdegrund och bildningsideal ska insatsen uppmuntra ett nytt tänk kring ensamkommande ungdomars förmåga, resurser och potential.


Mer informationKontakt

Helena Renman
Bitr rektor
Malgomajskolan
Vilhelmina Kommun
0940-142 38

Helena Steen
Verksamhetschef
EKBU Immigration
Vilhelmina Kommun
0940-144 06

Annelie Larsson
Integrationshandledare
+18 Pettersbacke
Vilhelmina Kommun
076-797 07 67http://www.vilhelmina.se/Hem/Tidigare%20nyheter/S04674A5B-0494CEFC
Mon 7. Dec 15 08:06