Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Information om flyktingläget i Vilhelmina kommun print

Fri 27. Nov 15 09:30

Information om flyktingläget i Vilhelmina kommun
Vilhelminabostäder AB har till Migrationsverket hyrt ut Strandvägen 18 a-c, med 26 lägenheter där det bor 110 asylsökande flyktingar och de som sökt och fått permanent uppehållstillstånd men ännu inte flyttat till sin nya kommun.
Vilhelmina kommun har ett avtal om 20 ensamkommande barn och unga (EKBU) och mot bakgrund av den ökade flyktinginströmningen har vi i dagsläget drygt 50 st EKBU. Av den anledningen bygger kommunen nu om Tallåsen, fd elevboende, till boende för EKBU. Kommunens bedömning är att denna nivå kommer att bibehållas ett antal år framöver.
Vilhelmina har vidare ett avtal om att ta emot 45 stycken kvotflyktingar/år. Här är bedömningen att vi i år tar emot ca 75 st.
I dagsläget finns det ca 350 st nysvenskar och asylsökande personer i Vilhelmina.
Utöver detta finns privata företag som hyr ut fastigheter för mottagande av EKBU.

Vill du veta mer så finns det att läsa på:
Du kan också kontakta någon av oss i krisledningsgruppen.
Kommunchef              Karl-Johan Ottosson     070 - 218 30 37
Skolchef                Christer Staaf          070 - 380 42 39
Socialchef              Roland Bång            070 - 297 40 23
Räddningschef   Ingemar Samuelsson     070 - 349 42 85


Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601