Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Föreningsdialog

Hur ser ni i er förening på en halvering av den kommunala kostnaden för föreningslivet?
Detta var en av de frågor som fördes i ett samtal när föreningsliv, kommunledning, ansvariga politiker och tjänstepersoner möttes förra onsdagen (18/11), på Folkets Hus.

Runt 30 personer representerande delar av Vilhelminas rika föreningsliv fick dels information om bakgrunden till föreslagna besparingar dels möjligheten att uttrycka sina synpunkter i frågan och inte minst hur det kommer att påverka föreningslivets framtid.
Mötet präglades av stort engagemang och vilja till att delta i processen. Beredningen skall vara färdiga med sitt uppdrag 1/4 2016. Information under resans gång kommer att lämnas via kommunens hemsida, Vilhelmina Aktuellt och vid möten typ denna kväll!
En nära dialog med föreningslivet efterfrågades och utlovades från kommunens sida.


http://www.vilhelmina.se/Hem/Tidigare%20nyheter/S04644D97-0494CD81
Fri 27. Nov 15 08:27