Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Föreningsdialog print

Fri 27. Nov 15 08:27

Hur ser ni i er förening på en halvering av den kommunala kostnaden för föreningslivet?
Detta var en av de frågor som fördes i ett samtal när föreningsliv, kommunledning, ansvariga politiker och tjänstepersoner möttes förra onsdagen (18/11), på Folkets Hus.

Runt 30 personer representerande delar av Vilhelminas rika föreningsliv fick dels information om bakgrunden till föreslagna besparingar dels möjligheten att uttrycka sina synpunkter i frågan och inte minst hur det kommer att påverka föreningslivets framtid.
Mötet präglades av stort engagemang och vilja till att delta i processen. Beredningen skall vara färdiga med sitt uppdrag 1/4 2016. Information under resans gång kommer att lämnas via kommunens hemsida, Vilhelmina Aktuellt och vid möten typ denna kväll!
En nära dialog med föreningslivet efterfrågades och utlovades från kommunens sida.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601