Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Störningar vattenleverans Löparstigen

Störningar vattenleverans Löparstigen.

Under dagen kommer reparation och underhåll av vattenledning på Löparstigen, vilket kan ställa till leveransproblem.
Problemet hoppas kunna lösas under dagen

Tekniska enheten

http://www.vilhelmina.se/Hem/Tidigare%20nyheter/S0463A0AC-04644FEC
Tue 24. Nov 15 08:05