Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

BYGDEMEDEL 2016

BYGDEMEDEL 2016
Nu kan föreningar och organisationer ansöka om bidrag ur 2016 års bygdeavgiftsmedel. Ansökan görs till Länsstyrelsen i Västerbottens län och ska lämnas i så god tid att den finns registrerad i Länsstyrelsens diariesystem senast den 31 december 2015. Information om bygdemedel och hur du ansöker finns på Länsstyrelsens webbsida http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/projektstod/bygdemedel/Pages/default.aspx
och här på kommunens webbsida.
Här hittar du också blankett för din ansökan.

http://www.vilhelmina.se/Hem/Tidigare%20nyheter/S04619EE6-0494CEED
Tue 17. Nov 15 09:45